Historische Verzameling Nederlandse Politie

De nalatenschap van Theo Kalf

In Memoriam

Conservator Theo Kalf genoot meer dan twintig jaar nationale bekendheid als het gaat om de historie van de Nederlandse Politie. Zijn absolute specialismen waren uniformen, hoofddeksels en sabels. In mei 1988 stichtte Kalf het Politiemuseum Zaandam in het pand dat altijd dienst had gedaan als bedrijfsgeneeskundig onderkomen van de Verkade fabriek.

Unieke verzameling

Zijn passie voor uniformen laaide op toen Kalf twintig was. Eerst voor militaire uniformen, maar daarna sloeg de vonk over naar politieuniformen. Al gauw had hij een indrukwekkende collectie samengesteld met uniformen vanaf het jaar 1900. Kalf bracht na verloop van tijd zijn unieke verzameling onder in de Stiching Historische Verzameling Nederlandse Politie.

Liefde

Theo Kalf werkte dag en nacht aan het onderhoud en completeren van onze collectie en aan het vergaren van telkens meer historische kennis. Dit alles deed hij vol passie overgave, tot op zijn laatste dag en dat is tijdens een rondleiding in zijn intieme museum aan alles te merken. Kalf stond erop de talloze bezoekersgroepen persoonlijk rond te leiden, beantwoordde alle vragen met liefde en zorgde ervoor dat u tevreden naar huis ging, met minstens een goede basiskennis over de historie van de Nederlandse politie te hebben opgedaan. 

Hart en ziel

Theo Kalf werd medio 2009 ernstig ziek maar bleef zich met hart en ziel bezighouden met de collectie en ons museum. Helaas mocht Theo slechts 60 jaar worden.  Uit zijn naam en om de nagedachtenis aan onze intens geliefde en bewonderde Theo Kalf levend te houden, is de imposante collective van Theo onlangs overgedragen aan: de Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut: www.politiemusem.nl